pmb-led.pl

dom, mieszkanie, wnętrze

Obsługa techniczna nieruchomości
Poradnik

Obsługa techniczna nieruchomości

Właściciele budynków mają bardzo dużo obowiązków związanych z ich bieżącym utrzymaniem, z planowaniem inwestycji, czy remontów. Na bieżąco powinni analizować i optymalizować wydatki oraz ciągłe polepszanie warunków. Właściciele nie zawsze zajmują się tymi tematami samodzielnie, często powierzając obsługę nieruchomości specjalistom od ich zarządzania i administrowania. Niezależnie od tego, kto się zajmuje obsługą budynku, warto wiedzieć, co leży w zakresie osoby zań odpowiedzialnej.

Administracja

Administracja budynku to szerokie pojęcie. Mieszczą się w nim między innymi zadania polegające na pełnej obsłudze księgowej nieruchomości w imieniu jej właściciela, spółdzielni lub wspólnoty. Skrupulatne prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, śledzenie wydatków i pilnowanie terminów wpłat np. do urzędu skarbowego to duże wyzwanie. Często to jest pełnoetatowa praca. Do tego dodać można obowiązki polegające na przesyłaniu ewentualnym lokatorom wszelkich rozliczeń oraz dopilnowywanie terminów wpłat.

Obsługa techniczna

Obsługa techniczna to także bardzo szeroki temat, ponieważ polega nie tylko na bieżących reakcjach na pojawiające się usterki i awarie, ale przede wszystkim na systematycznym wykonywaniu przeglądów serwisowych wszelkich urządzeń, które znajdują się w obrębie nieruchomości. Awarie zdarzają się mimo regularnego serwisowania sprzętów. Powodują je np. przestarzałe instalacje lub czynniki termiczne, czy mechaniczne uszkodzenia. Warto wówczas posiadać listę firm współpracujących z zarządcą lub właścicielem danej nieruchomości, których szybka i niezawodna reakcja może pomóc uniknąć dużych strat spowodowanych np. zalaniem budynku przez pękniętą rurę. Fachowcy wykonujący usługę lokalizacji wycieków dostępni w zasadzie od ręki, prowadzący specjalne pogotowie np. hydrauliczne, czy elektryczne mogą okazać się ratunkiem.

Ubezpieczenie

Warto także odpowiednio ubezpieczyć nieruchomość na wypadek losowych przypadków usterek, awarii i ich skutków. Wówczas, w chwili wystąpienia szkody, możliwe będzie zastosowanie szybkiej ścieżki rozliczenia i, co ważne, rozliczenie takie będzie przebiegać w zupełności bezgotówkowo. Mniej zmartwień dla zarządzających lub właścicieli nieruchomości to więcej czasu na bieżące potrzeby i pracę na rzecz budynku.