pmb-led.pl

pmb-led.pl – dom, mieszkanie, wnętrze

przedpłata na mieszkanie
Mieszkanie

Przedpłata na mieszkanie – co trzeba wiedzieć?

Znalezienie idealnego mieszkania nie wiąże się z natychmiastowym zakupem. Najczęściej podpisywana jest umowa przedwstępna lub rezerwacyjna mieszkania. Dzięki tym dokumentom kupujący może wystąpić do banku o przyznanie kredytu hipotecznego. Jakie formy przedpłaty na mieszkanie mogą wystąpić w umowie przedwstępnej?

Co to jest przedpłata na mieszkanie?

Kupno mieszkania od dewelopera bardzo często rozciągnięte jest w czasie. Może to wynikać z dwóch powodów. Deweloper nie ukończył jeszcze inwestycji lub klient nie jest gotowy do zapłacenia całej wartości nieruchomości oraz przystąpienia do aktu notarialnego.

Przedpłata na mieszkanie jest sumą, którą wpłaca klient chcąc zabezpieczyć transakcję. Nie jest to pełna wartość nieruchomości, ale wyłącznie wcześniej uzgodniona część.

Przedpłata na mieszkanie stanowi część ceny lokalu i wchodzi w skład ceny ostatecznej. W zależności od zapisów umowy przedwstępnej przedpłata na mieszkanie może zostać potraktowana, jak zaliczka lub zadatek.

Zadatek a zaliczka

Jednym z największych błędów jest stosowanie wymiennie pojęć „zadatku” i „zaliczki”. Są to zupełnie inne pojęcia prawne, których zastosowanie w umowie ma całkiem inne konsekwencje.

Zadatek zabezpiecza obie strony umowy. Kupujący, który nie przystąpi do umowy kupna-sprzedaży, traci wpłacony zadatek. Sprzedający jest zobowiązany do oddania zadatku w podwójnej wysokości. Taka definicja „zadatku” funkcjonuje w Kodeksie cywilnym.

Zadatek jest zabezpieczeniem, które zmusza do bardzo konkretnego przemyślenia podejmowanych decyzji. Zobowiązanie finansowe wpływa na realne rozważenie swoich możliwości finansowych. Osoba wpłacająca zadatek poważniej podchodzi do kwestii zakupu. Najczęściej zna swoje zdolności finansowe, wie o jaką kwotę kredytu może się ubiegać.

Zaliczka nie została uregulowana w Kodeksie cywilnym. Należy posiłkować się przepisami dotyczącymi umów wzajemnych. Zgodnie z nimi zaliczka jest świadczeniem, które zostaje wpłacone na poczet przyszłych świadczeń.

Najważniejszym wyznacznikiem zaliczki jest to, że zostaje ona zwrócona, gdy do wykonania usługi nie dojdzie. Dla kupującego nieruchomość od dewelopera znaczy to, że jeżeli nie dojdzie do podpisania umowy przyrzeczonej, bez znaczenia z czyjej winy, zaliczka zostaje zwrócona kupującemu.

Osoby wpłacające przedpłatę na mieszkanie powinny zadbać, by w umowie znalazło się sformułowanie mówiące, że jest to suma, która ma zostać potraktowana jako zadatek. Brak jakiegokolwiek zapisu spowoduje, że przedpłata na mieszkanie automatycznie będzie potraktowana jako zaliczka.