pmb-led.pl

dom, mieszkanie, wnętrze

Powierzchnia użytkowa
Budownictwo

Powierzchnia użytkowa – czym dokładnie jest i co musisz o niej wiedzieć?

W świecie nieruchomości pojęcie powierzchni użytkowej odgrywa kluczową rolę, definiującą przestrzenne wykorzystanie budynków oraz lokali. Dla osób zajmujących się oceną wartości nieruchomości, planowaniem przestrzennym czy projektowaniem wnętrz, znajomość i zrozumienie tego terminu stanowi fundament ich działań. Jednakże, dla wielu osób, zwłaszcza spoza branży, pojęcie powierzchni użytkowej może być niejasne lub trudne do precyzyjnego zdefiniowania. W niniejszym artykule rozwiniemy temat powierzchni użytkowej, wyjaśniając jej znaczenie, definicję oraz kluczowe kwestie, które warto mieć na uwadze. Pozwoli to lepiej zrozumieć istotę tego pojęcia oraz jego znaczenie w kontekście różnorodnych dziedzin związanych z nieruchomościami.

Czym jest powierzchnia użytkowa?

Powierzchnia użytkowa to część powierzchni netto budynku lub lokalu, która jest przeznaczona do bezpośredniego zaspokajania potrzeb związanych z jego funkcją i przeznaczeniem. Jest to przestrzeń, która służy do realizacji podstawowych celów i funkcji obiektu, takich jak mieszkanie, przechowywanie, pracy czy prowadzenie działalności gospodarczej.

W kontekście definicji powierzchni użytkowej istotne jest uwzględnienie jej klasyfikacji na podstawowe i pomocnicze obszary. Powierzchnia użytkowa podstawowa obejmuje pomieszczenia główne, które bezpośrednio służą do realizacji głównych funkcji budynku, np. pokoje mieszkalne, biura, magazyny. Natomiast powierzchnia użytkowa pomocnicza obejmuje pomieszczenia dodatkowe, które wspomagają funkcjonowanie obiektu, takie jak toalety, korytarze czy pomieszczenia techniczne.

W praktyce, dokładne określenie powierzchni użytkowej jest istotne między innymi w procesach szacowania wartości nieruchomości, sporządzania projektów budowlanych czy ustalania opłat lokalnych. Dlatego też normy i przepisy prawne starannie definiują sposób jej pomiaru i klasyfikacji, aby zapewnić jednolitość i rzetelność wyników.

Nowa norma dotycząca powierzchni użytkowej

Pojęcie powierzchni użytkowej pojawia się w dokumentach takich jak PN-ISO 9836:2015, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa o ochronie praw lokatorów, ustawa o podatku od spadków i darowizn oraz rozporządzenie Ministra Administracji Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. dotyczące projektów budowlanych.

Nowa norma PN-ISO 9836:2015, zastępująca standard PN ISO 9836:1997, wprowadziła zmiany, szczególnie w kontekście definiowania powierzchni użytkowej. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi, powierzchnia użytkowa to część powierzchni netto, która służy celom zgodnym z przeznaczeniem i funkcją budynku. Określa się ją osobno dla każdej kondygnacji i klasyfikuje według ich przeznaczenia i funkcji. Powierzchnia użytkowa, razem z powierzchnią ruchu i usługową, tworzy łączną powierzchnię netto.

Podsumowując, poprawne zrozumienie i zastosowanie definicji powierzchni użytkowej zgodnie z odpowiednimi standardami krajowymi i międzynarodowymi jest kluczowe dla rzetelnych pomiarów i szacowania wartości nieruchomości.

Artykuł sponsorowany